TERMINARZ SPOTKAŃ W STYCZNIU  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

      

18.01. / piątek /    18.30  w kościele w Bierawie przygotowanie                                                    dzieci  do I komunii

 

22.01. /wtorek/ 17.30 w kościele w Lubieszowie spotkanie kandydatów do Bierzmowania kl. VI , VII i VIII szkoły podstawowej i III Gimnazjum

 

24.01. /czwartek/ 17.30 w kaplicy w Korzonku spotkanie kandydatów do Bierzmowania kl. VI , VII i VIII szkoły podstawowej i III Gimnazjum

 

 25.01. /piątek/ 18.30 w kościele w Bierawie spotkanie kandydatów do Bierzmowania kl. VI , VII i VIII szkoły podstawowej i III Gimnazjum

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY 2019 R.

        6 marca Popielec

     21 kwietnia  Wielkanoc

     1 maja   odpust ku czci św. Józefa w Korzonku

    4 maja    msza ku czci św. Floriana w Grabówce 

      5 maja    I Komunia w Bierawie

    12 maja   rocznica I komunii w Bierawie

    23 maja   Bierzmowanie w kościele św. Eugeniusza w  Kędzierzynie

    26 maja   odpust ku czci M.B. Wsp. Wiernych w  Lubieszowie

    16 czerwca   odpust ku czci Trójcy Świętej w Bierawie

    20 czerwca  Boże Ciało w  Bierawie i Lubieszowie

    22 września  rocznica poświęcenia kościoła w Lubieszowie

     6 października rocznica poświęcenia kościoła w Bierawie

 

Podziękowania za 2018r.

 

  1. prałatowi Rudolfowi Badurze za pomoc duszpasterską  w naszej parafii w ciągu roku, za pomoc w czasie świąt wielkanocnych  i na Boże Narodzenie

dla parafian z  Bierawy

–  wszystkim ofiarodawcom ,którzy składają co miesiąc ofiary na prace  remontowe i projektowe przy kościele wykonane i planowane

–    członkom rady parafialnej i osobom pomagającym w przyjmowaniu ofiar

–    wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczyniali się do wszelkich prac   m.in.: zabezpieczeniu elementów ołtarza Maryjnego i ołtarza Chrystusa Frasobliwego na czas bieżących prac remontowych

organistkom i paniom prowadzącym modlitwy przed mszą św. i śpiewy w czasie mszy św.

–   paniom , które dbają  o wystrój kościoła w ciągu całego roku , o szaty liturgiczne i obrusy ołtarzowe oraz wszystkim osobom angażującym się w sprzątanie Kościoła według podawanego w informatorach planu

–  osobom ,które :

wykonują dekoracje w przedsionku i prowadzą stronę rodzin Szensztackich i Róż Różańcowych  w informatorze,

przygotowują kolędników misyjnych,

dbają o plebanię,

przygotowują  dekoracje  świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie

szafarzom rozdawania Komunii św., Parafialnemu Zespołowi Caritas za prowadzenie działalności charytatywnej , mariankom , ministrantom , ministrantkom , lektorom , lektorkom i psałterzystce za służbę przy ołtarzu oraz pełnienie funkcji kościelnych , kolędnikom misyjnym

dla parafian z  Lubieszowa

–  wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczyniali się do wszelkich prac przy  Kościele, szczególnie ofiarodawcom , którzy składają co miesiąc ofiary na potrzeby  Kościoła , osobom, które te ofiary przyjmują ,organistkom i paniom prowadzącym modlitwy przed mszą św., pani kościelnej za dbanie o zakrystię , o szaty liturgiczne i obrusy ołtarzowe ,o wystój Kościoła i jego obejście  i innym osobom ,które dbają  o wystrój kościoła w ciągu całego roku  oraz wszystkim angażującym się w sprzątanie Kościoła według podawanego w informatorach planu , troszczącym się o plac kościelny ,dbającym o ciepło w Kościele , wykonującym  dekorację w przedsionku , przygotowującym i prowadzącym  kolędników misyjnych , wszystkim przygotowującym dekoracje  świąteczne i wystrój kościoła na Wielkanoc i Boże Narodzenie  ,szafarzom rozdawania Komunii św. Parafialnemu Zespołowi Caritas za prowadzenie działalności charytatywnej , mariankom , ministrantkom ,ministrantom , lektorom i lektorkom  za służbę przy ołtarzu i pełnienie funkcji kościelnych  , kolędnikom misyjnych

dla parafian z  Korzonka i Grabówki

– osobom , które składają i przyjmują  ofiary na potrzeby Kaplicy, panom kościelnym  za troskę o kaplicę , zakrystię,  osobom troszczącym się o ogrzewanie, wszystkim osobom angażującym się w sprzątanie i dekorowanie kaplicy ciągu całego roku , za dekoracje wielkanocne i Bożonarodzeniowe oraz wystrój kaplicy, osobom ,który odnowiły wnętrze kaplicy, dbającym o szaty liturgiczne i obrusy ołtarzowe ,organistkom i śpiewającym psalmy oraz pani  prowadzącej modlitwy przed mszą św.  i śpiewy w czasie mszy św. szafarzowi komunii świętej , p. Halinie za przyjmowanie intencji mszalnych , Parafialnemu Zespołowi Caritas, mariankom, ministrantkom , ministrantom ,lektorom i lektorkom , kolędnikom misyjnym.

 

Niech Pan Bóg obdarzy wszystkich swoim błogosławieństwem