PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Remont i renowacja wnętrza Kościoła Parafialnego Trójcy Świętej
w Bierawie obejmujący przywrócenie cech 
stylowych zabytku – remont (modernizacja) instalacji elektrycznej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość operacji: 96 829,39 zł

Wartość dofinansowania: 93 400,00 zł

Cel realizacji operacji:

Zmodernizowanie instalacji elektrycznej w Kościele pw. Trójcy Świętej
w Bierawie poprzez demontaż starej i montaż nowej.