RÓŻE RÓŻAŃCOWE , RUCH SZENSZTACKI I WSPÓLNOTA RYCERZYKÓW NIEPOKALANEJ

.

17 kwietnia /środa/2019R.  

  godz. 17.00  w kaplicy św. Józefa w Korzonku

 Dzień Przymierza Ruchu Szensztackiego – Różaniec

 

RUCH SZENSZTACKI I ŻYWY RÓŻANIEC

 

Dzień Przymierza z Maryją 18 marca

  1. Oto człowiek

Nawiązując do slow Piłata :Oto człowiek rozważaliśmy różaniec część bolesna. Następnie pogadanka na temat założyciela Misjonarzy Oblatów .Ojciec Franciszek wiele miejsca poświęcił Niepokalanej również w kontekście miłości Ukrzyżowanej. Na zakończenie błogosławieństwo krzyżem misyjnym.

 Zapraszamy 17 kwietnia na godz 17 na kolejny Dzień Przymierza pt. Szymon Cyrenejczyk