Prośba o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru

W dniu 25 listopada 2019 r. w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie przy ulicy Kościelnej, mieszkań zostało pozbawionych 5 rodzin, w tym 3 rodziny z małymi dziećmi oraz jedna osoba w podeszłym wieku. Rodziny obecnie zamieszkują w lokalach zastępczych lub tymczasowo u rodzin.

Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Zniszczeniu uległ cały dach budynku oraz wszystkie mieszkania. Rodziny straciły dorobek całego życia. W jednej chwili zostali pozbawieni nie tylko dachu nad głową, ale również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Powrót rodzin do swoich mieszkań przez długi czas będzie niemożliwy.

Gmina Bierawa podjęła działania organizacyjne mające na celu pomoc poszkodowanym. Jednak potrzeby są bardzo duże. Sama odbudowa dachu to koszt ok. 250 tys. zł. Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe.

W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają  możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.

Zebrane środki zostaną przeznaczone głównie na zakup materiałów budowlanych, odbudowę dachu, jak i pomoc rodzinom w powrocie do życia
w godnych warunkach.

 

Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy PBS:  76 8882 1016 2002 0026 0185 0001 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze”.

 

*********************************************************************************************

ADWENT  

OCZEKIWANIE NA  ZBAWICIELA

RORATY

BIERAWA – PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK  O 18.00 ,  SOBOTA O 8.00

LUBIESZÓW  –  WTOREK I PIĄTEK O 17.00

KORZONEK  –  CZWARTEK O 17.00

*******************************************************************************************

TERMINARZ   SPOTKAŃ

W  LISTOPADZIE  I  GRUDNIU

DLA  DZIECI   I  MŁODZIEŻY

 

 

26.11. /wtorek/ 17.30 w kościele w Lubieszowie spotkanie  formacyjne i celebracja  dla kandydatów  do Bierzmowania kl. VI , VII  i VIII szk. podst. i I kl. szkoły ponad podstawowej

28.11. /czwartek/ 17.30 w kaplicy w Korzonku spotkanie  formacyjne i celebracja  dla kandydatów  do Bierzmowania kl. VI , VII  i VIII szk. podst. i I kl. szkoły ponad podstawowej

29.11. /piątek/ 18.30 w kościele w Bierawie spotkanie  formacyjne i celebracja  dla kandydatów  do Bierzmowania kl. VI , VII  i VIII szk. podst. i I kl. szkoły ponad podstawowej

———————————————————————

3.12./wtorek/ 17.30 w kościele w Lubieszowie spotkanie wszystkich ministrantów , ministrantek , marianek i Rycerzyków Niepokalanej

5.12. /czwartek/ 17.30 w kaplicy w Korzonku  spotkanie wszystkich ministrantów , ministrantek , marianek i Rycerzyków Niepokalanej

6.12. /piątek/  18.30 w kościele w Bierawie spotkanie wszystkich ministrantów     , ministrantek , marianek i Rycerzyków Niepokalanej

————————————————————————–

9.12. /poniedziałek o 16.00 w kaplicy w Korzonku , o 17.00 w kościele w Lubieszowie ,o 18.00 w kościele w Bierawie/ msza św. dla wszystkich ministrantów, ministrantek , marianek , Rycerzyków Niepokalanej i ich rodziców  z przyjmowaniem i odnawianiem przyrzeczeń ministranckich ,mariańskich i Rycerzyków Niepokalanej. UWAGA. /Jeśli komuś nie pasuje godzina mszy św. w swojej miejscowości może uczestniczyć w takiej mszy św. w innej miejscowości . Np. jeśli ktoś nie może być o 16.00 w Korzonku może /powinien/ pojechać na 17.00 do Lubieszowa lub na 18.00 do Bierawy/

 

10.12. /wtorek/ 17.30 w kościele w Lubieszowie przygotowanie

dzieci  do I komunii

13.12. /piątek/  18.30  w kościele w Bierawie przygotowanie

dzieci  do I komunii

—————————————————————–

 

20.12 /piątek / 19.00 w Domu Kultury w Starej Kuźni  Gminne Spotkanie Opłatkowe  dla Młodzieży