INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

 

 

Zgodnie z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia i Premiera RP w kościele obowiązuje nowy limit wiernych uczestniczących w liturgii i wynosi 1 osoba na 20 m2. W związku z tym nasz ks. bp Ordynariusz Andrzej Czaja prosi nas o przestrzeganie określonych limitów i nie narażanie parafii na odpowiedzialność karną i finansową za łamanie powyższych obostrzeń. Dlatego też proszę, aby przede wszystkim umożliwić uczestnictwo we mszy świętej rodzinie, która ma zamówioną intencje mszalną i ewentualnie z nimi skontaktować się w sprawie ilości osób, które z tej rodziny będą uczestniczyć we mszy świętej. Jeżeli ilość wiernych chętnych do udziału we mszy świętej przekracza dozwoloną ilość osób, mogących wejść do kościoła, możliwe jest uczestnictwo we mszy świętej przed kościołem, ponieważ tam nie ma limitu osób, a jedynie obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa i zachowania 1,5 metra odstępu między sobą. Również adoracje w Ciemnicy i przy Bożym Grobie nie zostały wyjątkowo w tym roku podzielone i wyznaczone wg ulic, po to, aby każdy mógł w dowolnym czasie przyjść do kościoła i móc indywidualnie się pomodlić. Nadal również obowiązują wszystkie wcześniejsze dyspensy udzielone nam przez ks. Bp. Ordynariusza, dotyczące uczestnictwa w mszach świętych nakazanych. Możemy również w wyjątkowych sytuacjach skorzystać z Aktu Żalu Doskonałego, który jednak, co należy pamiętać, nie zastępuję Sakramentu Pokuty i do tego należałoby w późniejszym i dogodnym terminie przystąpić.

Gdyby w międzyczasie nastąpiły jeszcze jakieś zmiany w obostrzeniach i wytycznych państwowych lub kościelnych, to będziemy na bieżąco te zmiany korygować i wprowadzać. Najbardziej aktualny porządek mszy i nabożeństw będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej

 

 

Rekolekcje wielkopostne

parafia Trójcy Świętej, Bierawa

 

NIEDZIELA, 14.03.2021 roku

„Idźcie do Józefa”

 Nauki ogólne podczas Mszy świętych

Bierawa 19.00 nauka stanowa dla młodzieży

 

Poniedziałek, 15.03.2021 roku

Ojciec przyjmujący

   900: Droga Krzyżowa (Bierawa)

1500: Adoracja Najświętszego Sakramentu (Bierawa)

1630: Msza św. z nauką ogólną (Korzonek)

1800: Msza św. z nauką ogólną (Bierawa)

— po Mszy św. nauka dla wszystkich: “I że Cię nie opuszczę…”

 

Wtorek, 16.03.2021 roku

Ojciec z twórczą odwagą

 

  900: Droga Krzyżowa (Lubieszów)

1500: Adoracja Najświętszego Sakramentu (Lubieszów)

1630: Msza św. z nauką ogólną (Lubieszów)

1800: Msza św. z nauką ogólną (Bierawa)

   —  po Mszy św. nauka dla wszystkich: “To nie droga jest trudna, to trudności są drogą”

 

Środa, 17.03.2021 roku

Ojciec w cieniu

 Zakończenie rekolekcji

 

900: Msza św. z nauką dla seniorów i chorych

1500: Adoracja Najświętszego Sakramentu (Bierawa)

1800: Msza św. z nauką ogólną

po Mszy św. odpowiedzi na pytania

 

 

 

Katechezy  dla  dorosłych

Zapraszamy chętną młodzież i osoby starsze

na katechezy pogłębiające katechizmowe wiadomości.

 

W  katechezie powinni wziąć udział:

1. wszyscy, którzy nie przystąpili do tej pory do sakramentów Chrztu, Pokuty, Najświętszego Sakramentu, Bierzmowania.

Udział w tych spotkaniach jest pierwszym etapem przygotowań do przyjęcia tych sakramentów.

Drugim etapem będzie parafialne przygotowanie do przyjęcia sakramentu w swoje parafii.

2. wszyscy, którzy nie ukończyli szkolnej katechizacji, nie mogą być chrzestnymi i nie spełniają wymogów  związanych z przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa.

 

Miejsce spotkań: salki domu katolickiego Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie – Koźlu przy osiedlu Piastów   ( pierwsze piętro nad  CARITASEM ).

 

Spotkania będą odbywały się w czwartki. Początek o godz.1845

 

Na pierwsze wstępne spotkanie i rozmowę z księdzem proszę przynieść świadectwa dotychczasowego uczestnictwa w lekcjach religii, indeksy z religii.

 

 1. 1845    czwartek          4 lutego 2021

 

 1. 1845    czwartek        11 lutego 2021

 

 1. 1845    czwartek        18 lutego 2021

 

 1. 1845    czwartek        25 lutego 2021

 

 1. 1845   czwartek          4 marca 2021

 

 1. 1845    czwartek        11 marca 2021

 

 1. 1845    czwartek        18 marca 2021

 

 1. 1845    czwartek        25 marca 2021

 

 1. 1845    czwartek          8 kwietnia 2021

 

 1. 1845     czwartek        15 kwietnia 2021

 

 

Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła

 • Kędzierzynie-Koźlu,  Bolesława Krzywoustego 2

strona internetowa:   www.duchaswietego-kk.pl

Drodzy Parafianie!

 

 

W związku z rozpoczynającymi się dzisiaj zmianami w obostrzeniach nasz Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja wydał dekret dotyczący funkcjonowania parafii w tym okresie. Oto jego najważniejsze postanowienia:

Nr 45/2020/A/KNC-K

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 28 grudnia do odwolania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
 2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 3. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
 4. Dopuszczam nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do pomocy przy jej rozdzielaniu.
 5. Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowaniem ewentualnych ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.
 6. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 7. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Jeżeli komunię świętą przyjmujemy na rękę, to czynimy to w następujący sposób: lewą rękę kładziemy na prawą, do lewej ręki komunikujący podje nam Ciało Chrystusa i prawą ręką na oczach komunikującego Je spożywamy. Możemy ewentualnie zrobić krok w bok. Zabrania się natomiast zabierania Ciała Chrystusa do ławki, bądź spożywania Go w drodze do ławki.
 8. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 9. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
 10. Jeśli chodzi o ilość wiernych mogących na nowych zasadach uczestniczyć w  liturgiach i nabożeństwach, to wygląda to następująco:

Bierawa:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 16 osób

      Kaplica: 3 osoby

      Chór: 3 osoby

Lubieszów:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 10 osób

      Kaplica: 3 osoby

      Chór: 6 osób

Korzonek:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 11 osób

      Chór: 2 osoby