TERMINARZ SPOTKAŃ W STYCZNIU  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

14.01. / wtorek / 17.30 w kościele w Lubieszowie przygotowanie  dzieci  do I Komunii

17.01. / piątek /    18.30  w kościele w Bierawie przygotowanie dzieci  do I Komunii

………………………………..

21.01. /wtorek/ 17.30 w kościele w Lubieszowie spotkanie kandydatów do        Bierzmowania kl. VI , VII i VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej

23.01. /czwartek/ 17.30 w kaplicy w Korzonku spotkanie kandydatów do Bierzmowania kl. VI , VII i VIII szkoły podstawowej   i I ponadpodstawowej

 24.01. /piątek/ 18.30 w kościele w Bierawie spotkanie kandydatów do Bierzmowania kl. VI , VII i VIII szkoły podstawowej   i I ponadpodstawowej

————————————————————————————————————–

Prośba o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru

W dniu 25 listopada 2019 r. w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie przy ulicy Kościelnej, mieszkań zostało pozbawionych 5 rodzin, w tym 3 rodziny z małymi dziećmi oraz jedna osoba w podeszłym wieku. Rodziny obecnie zamieszkują w lokalach zastępczych lub tymczasowo u rodzin.

Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Zniszczeniu uległ cały dach budynku oraz wszystkie mieszkania. Rodziny straciły dorobek całego życia. W jednej chwili zostali pozbawieni nie tylko dachu nad głową, ale również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Powrót rodzin do swoich mieszkań przez długi czas będzie niemożliwy.

Gmina Bierawa podjęła działania organizacyjne mające na celu pomoc poszkodowanym. Jednak potrzeby są bardzo duże. Sama odbudowa dachu to koszt ok. 250 tys. zł. Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe.

W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają  możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.

Zebrane środki zostaną przeznaczone głównie na zakup materiałów budowlanych, odbudowę dachu, jak i pomoc rodzinom w powrocie do życia
w godnych warunkach.

 

Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy PBS:  76 8882 1016 2002 0026 0185 0001 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze”.