INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

 

        Obostrzenia w związku z pandemią SARS-CoV-2

  1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
  2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
  3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
  4. Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
  5. Zezwalam na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym.
  6. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
  7. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej.
  8. Z uwagi na okoliczność, że spora liczba wiernych została zaszczepiona lub przechorowała COVID-19, należy odwiedzać chorych w ich domach wg zwykłego porządku. Przywracam w tym zakresie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Nawiedzając domy chorych, posługujący mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej.
  9. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tej choroby.