BOŻE CIAŁO 31.05.2018

Bierawa  7.00  MSZA ŚW. I PROCESJA

 

 

Trasa: ul. Kościelna, ul. Dworcowa, ul. Paderewskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Krótka, ul. Ks. O. Steiera, ul. Kościelna

 

I ołtarz – ul. Dworcowa / krzyż, przystanek/, przygotowują parafianie z : ul. Cichej, ul. Dębowej ,  ul. Kościuszki,  ul. Mickiewicza,  ul. Serzyski,  ul. Wiory, ul.3 Maja,

II ołtarz – ul. Wojska Polskiego / przy Urzędzie Gminy/, przygotowują parafianie z : ul Dąbrowskiego,  ul. Dworcowej,  ul. Paderewskiego,  ul. Wojska Polskiego

III ołtarz –  ul. ks. O. Steiera / przy placu targowym/ , przygotowują parafianie z :  ul. Krótkiej, ul. Dąbrowy,  ul. ks. O. Steiera,  ul. Leśnej, ul. Polnej, ul. Sobieskiego,

IV ołtarz   – ul. Kościelna / przy kościele/  przygotowują parafianie z : ul. Kościelnej,  ul. Sienkiewicza, ul. Powstańców, ul. J. Jacka, ul. Nowe Osiedle, ul. Ogrodowej, ul. Ostfildern

 

Lubieszów 10.00 MSZA ŚWIETA I PROCESJA 

 

Trasa:  ul. Nowa, ul. Polna, ul. Okrężna,

I ołtarz ul. Nowa ,przygotowują parafianie ul. Bierawskiej od. p. Grabowski do  p. Paszek oraz  ul. Polnej i ul. Nowej

II ołtarz ul. Polna , przygotowują parafianie ul. Bierawskiej od. p. Schoen do p. Cichoń oraz ul. Okrężnej i ul. Leśnej

III ołtarz ul. Okrężna  ,przygotowują parafianie ul. Bierawskiej od p. Eilers do p. Mosler oraz ul. Strażackiej, ul. Krótkiej i ul. Kwiatowej

IV ołtarz przy Kościele , przygotowują parafianie ul. Bierawskiej od p. Walach  do  p. Rzytki oraz ul Topolowej i ul Odrzańskiej

Korzonek 10.00 msza św. i procesja 

  NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

  1 maja   odpust ku czci św. Józefa w Korzonku         / msza św. o 10.00/

    4 maja odpust ku czci  św. Floriana w Grabówce     /msza  św. o 16.30/

    6 maja uroczystość I komunii św. w Bierawie           /msza  św. o 10.30/

13 maja rocznice I komunii św. w Lubieszowie msza  św. o 8.45                                                                                             i w Bierawie msza  św. o 11.15

  20 maja  w kościele w Bierawie Czytania Pisma Świętego   15.15 -16.00                                                                   – List św. Pawła do Efezjan   

MISJE PARAFIALNE 26.05-3.06.2018 R.

27 maja   odpust ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lubieszowie                                                                                                  msza św. o 8.45                                                odpust ku czci Trójcy Świętej w Bierawie msza o 11.30

==========================================================

 

INFORMACJE DLA MINISTRANTÓW ,MINISTRANTEK  I MARIANEK W ZAKŁADCE       MINISTRANCI I MARIANKI !!!!

==========================================================

Terminarz spotkań w maju  dla dzieci i młodzieży 

 30 kwietnia /poniedziałek/ godz. 18.30 w kościele w Bierawie przygotowanie dzieci do I komunii

2 maja  / środa / godz. 18.30 w kościele w Bierawie przygotowanie dzieci do I komunii

————————

11 maja /piątek/ godz.18.30 w Bierawie  spotkanie dla nowobierzmowanych z III kl. Gimnazjum oraz dla kandydatów do Bierzmowania VI i VII kl. szkoły podstawowej i II kl. Gimnazjum  udział w nabożeństwie majowym o 17.30/

——————————-

15 maja / wtorek/ godz.17.30 w Lubieszowie spotkanie dla nowobierzmowanych z III kl. Gimnazjum oraz dla kandydatów do Bierzmowania VI i VII kl. szkoły podstawowej i II kl. Gimnazjum  /udział w nabożeństwie o 16.30/

17 maja /czwartek /  godz.17.30 w Korzonku  spotkanie dla nowobierzmowanych z III kl. Gimnazjum oraz dla kandydatów do Bierzmowania VI i VII kl. szkoły podstawowej i II kl. Gimnazjum  udział w nabożeństwie o 16.30/

18 maja / piątek / 19.00 w kościele w Bierawie rocznica przyjęcia sakramentu Bierzmowania dla roczników urodzenia 1999,2000, 2001 /Msza św. i spotkanie/