INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje: (Najważniejsze z nich)

 

  1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
  2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
  3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
  4. Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
  5. Zezwalam na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym.
  6. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
  7. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej.
  8. Z uwagi na okoliczność, że spora liczba wiernych została zaszczepiona lub przechorowała COVID-19, należy odwiedzać chorych w ich domach wg zwykłego porządku. Przywracam w tym zakresie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Nawiedzając domy chorych, posługujący mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej.
  9. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tej choroby.

 

 

W imieniu naszego Pana Wójta i Urzędu Gminy pragnę przekazać następującą informację o Powszechnym Spisie Ludności w roku 2021.

Szanowni Państwo!

Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl.

W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99. Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w Urzędzie Gminy Bierawa przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi. Rachmistrze spisowi rozpoczną pracę od dnia 4 maja 2021 r.

Więcej informacji można pozyskać na stronie www.bierawa.pl

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń