INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

UWAGA  ! Nowe informacje dla ministrantów i ministrantek w zakładce MINISTRANCI i MARIANKI 
Przypomnienie terminów :
I komunia w Bierawie  6.09.2020 r. o 11.15
Rocznica I komunii w Bierawie 13.09.2020 r. o 11.15
I komunia w Lubieszowie 27.09.2020 r. o 8.45
Bierzmowanie 8.10.2020. o 18.30 w kościele Ducha Świętego na os. Piasty w Kędzierzynie-Koźlu 
  INFORMACJE
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu od 30 maja 2020r.

Wierni uczestniczący w liturgii w kościele   powinni zasłaniać usta i nos oraz zachować rozsądny dystans od siebie- jeśli nie są rodziną

Wierni uczestniczący w kulcie religijnym poza kościołem (na zewnątrz podczas liturgii czy w czasie pogrzebu  na cmentarzu) powinni zasłaniać usta i nos tylko wtedy, kiedy nie zachowują zasady dystansowania się.

Plan służby dla ministrantów, ministrantek w zakładce MINISTRANCI I MARIANKI 

  •    Biskup Opolski w nowym dekrecie znosi dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne . Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób: osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem,  oraz  ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem .

 

PODZIĘKOWANIA

Bóg zapłać wszystkim wpłacającym na konto ofiary na bieżące potrzeby parafii i ofiary na prace remontowe w kościele w Bierawie oraz inwestycje w  kościele w Lubieszowie i kaplicy w Korzonku 

Dziękuje ks. proboszcz Norbert Matuszek

Prośba o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru

W dniu 25 listopada 2019 r. w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie przy ulicy Kościelnej, mieszkań zostało pozbawionych 5 rodzin, w tym 3 rodziny z małymi dziećmi oraz jedna osoba w podeszłym wieku. Rodziny obecnie zamieszkują w lokalach zastępczych lub tymczasowo u rodzin.

Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Zniszczeniu uległ cały dach budynku oraz wszystkie mieszkania. Rodziny straciły dorobek całego życia. W jednej chwili zostali pozbawieni nie tylko dachu nad głową, ale również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Powrót rodzin do swoich mieszkań przez długi czas będzie niemożliwy.

Gmina Bierawa podjęła działania organizacyjne mające na celu pomoc poszkodowanym. Jednak potrzeby są bardzo duże. Sama odbudowa dachu to koszt ok. 250 tys. zł. Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe.

W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają  możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.

Zebrane środki zostaną przeznaczone głównie na zakup materiałów budowlanych, odbudowę dachu, jak i pomoc rodzinom w powrocie do życia
w godnych warunkach.

 

Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy PBS:  76 8882 1016 2002 0026 0185 0001 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze”.