INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

Posługa miłości wobec przybyszów

Słowo Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP

Spowodowane tragedią wojny przybywanie do Polski i obecność pośród nas wielu naszych sióstr i braci z Ukrainy, skłania do określenia ogólnych wskazań duszpasterskich. Stanowiąc Kościół Chrystusowy nie możemy bowiem zaniedbać posługi miłości, niemniej ważnej jak posługa Słowa i Sakramentów. Mając to na względzie, chcemy przypomnieć, do czego zobowiązany jest uczeń Chrystusa i określić pierwsze kroki, które należy skierować do przybyłych. W określeniu tych treści są podstawą dwa dokumenty watykańskie: instrukcja Miłość Chrystusa do migrantów (2004) oraz wytyczne duszpasterskie Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych (2013).

W aktualnych okolicznościach jakże wymownym znakiem dla nas jest los Świętej Rodziny, ucieczka Maryi, Józefa z dzieciątkiem Jezus do Egiptu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Nie wiemy, jak się zachowali wobec nich mieszkańcy Egiptu, tych miejsc do których dotarli, ale wiemy, do czego my jesteśmy zobowiązani, czego od nas oczekuje Bóg jako wyznawców Chrystusa. W starotestamentalnej księdze znajdujemy mocny nakaz troski o migrujących: „Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedli wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami” (Kpł 19, 33-34). Święty Jan Paweł II przekonuje, że nakaz zawarty w słowach Jezusa „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25,35) pozostaje całkowicie w mocy w każdych okolicznościach i jest wyzwaniem dla sumienia wszystkich, którzy starają się iść śladami Chrystusa. Papież Franciszek z kolei podkreśla, że każdy przybysz pukający do naszych drzwi daje okazję do spotkania z Jezusem Chrystusem, który z tym przybyszem się utożsamia. Dlatego w ten sposób można określić nasze najpierwsze zadanie, aby w tych, których przyjęliśmy i gościmy, dostrzec Chrystusa, w twarzach sióstr i braci z Ukrainy widzieć cierpiące oblicze naszego Pana.

Z takiego punktu widzenia obowiązkiem każdego wiernego i całej wspólnoty parafialnej jest wspierać modlitwą i stawać w obronie godności tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Ich godność domaga się poszanowania ich wolności i prawa do decydowania o swojej przyszłości. Chodzi też o okazanie tym osobom należytego zrozumienia i pełne szacunku traktowanie, aby dać im nadzieję na przyszłość.

Przyjęcie uchodźców we wspólnocie Kościoła i gościnność im okazana stanowi podstawowy wymiar chrześcijańskiej posługi miłości. Nie jest to tylko zadanie, czy obowiązek, ale sposób życia uczniów Chrystusa. Ofiarowanej gościnności musi towarzyszyć właściwa intencja, która winna wynikać z troski o to, aby być wiernym Bogu, wsłuchiwać się w Jego głos i rozpoznawać Go w ludziach, którzy nas otaczają. Formy gościnności mogą być bardzo różne. Oprócz przyjęcia do własnego domu czy mieszkania ważne są wielorakie formy pomocy przybyszom, także szeroko rozumiane wspieranie materialne i duchowe tych, którzy goszczą uchodźców w swoich domach.

W procesie przyjmowania uchodźców należy podjąć wysiłek spotkania z nimi, rozmowy, słuchania ich i dialogu, wspólnego rozeznania ich tożsamości kulturowej i religijnej, sytuacji osobistej i rodzinnej, ich potrzeb, lęków i pragnień. Przy tym we wspólnocie Kościoła ważnym jest zapraszanie do współpracy tych, którzy mogliby poświęcić swój czas oraz tych, którzy posiadają odpowiednie kompetencje językowe, kwalifikacje psychologiczne i byliby gotowi świadczyć pomoc duchową. Im więcej będzie naszego zaangażowania, w miarę możliwości, z otwartym sercem i bezinteresownie, tym więcej dobra zrodzi się w nas i pośród nas ku zbudowaniu młodego pokolenia. To też wielka szansa odnowy naszych parafii, uczynienia ich wspólnotami bardziej otwartymi i służebnymi.

W miarę poczynionego rozeznania i wykorzystując potencjał parafialny należałoby stworzyć miejsca spotkań dla przybyszów. Parafia może ich też zaprosić do wspólnej modlitwy. Należy też wspierać ich wysiłki w poszukiwaniu pracy i zapewnieniu potrzeb edukacyjnych ich dzieci. Pomoc należy świadczyć nieustannie i gorliwie, tak długo jak będzie ona potrzebna. Niech to będzie autentyczna posługa miłości i niech jej stale towarzyszy ufna modlitwa o pokój i zwycięstwo dobra.

bp Andrzej Czaja
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu Polski

15 marca 2022 r.


MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA

Porządek mszy świętych 06.08. – 14.08.2022 roku.

 

Sobota 06.08.2022   Pierwsza Sobota Miesiąca – Święto Przemienienia Pańskiego

Bierawa godz. 630: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Bierawa godz. 700: W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Lubieszów godz. 1200: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Róży i Henryka Dziendzioł oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Bierawa godz. 1400: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Doroty Pietrowskiej z okazji 40 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie Pietrowski i Bajaś.

Bierawa godz. 1700: Spowiedź Święta.

Bierawa godz. 1715: Nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi Mu uczynione.

Bierawa godz. 1800: Za ++ Andrzeja i Rozalię Dziwińskich, ++ synów Władysława i Michała, + Alojzego Płaczek, + Aleksandrę Warzecha oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Dziwiński, Płaczek i Kaleta.


Niedziela 07.08.2022                              XIX Niedziela Zwykła

Bierawa godz. 730 (niemiecka): Za + męża Zygfryda Szleusener, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Bertę Wewiór, + brata Pawła, + żonę Łucję, + syna Krystiana, + Leoną Kukiełkę, wszystkich ++ z pokrewieństwa Szleusener, Kukiełka i Wawrzynek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Lubieszów godz. 845:

Korzonek godz. 1000: Za ++ rodziców Rudolfa i Gertrudę Skolik, ++ dziadków Ryszarda i Waleskę Gacka, ++ Karola i Annę Skolik, + siostrę zakonną Awillę oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Skolik, Gacka, Larysz.

Bierawa godz. 1115: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Jowity i Łukasza Wikar z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

Bierawa godz. 1430: Nieszpory niedzielne.


Poniedziałek 08.08.2022         Wspomnienie Św. Dominika, Prezbitera

Bierawa godz. 1800: Za + Engelberta Bugiel, + córkę Teresę Bugiel, + Emila Serżysko, ++ rodziców z obu stron oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.


Wtorek 09.08.2022 Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy

Lubieszów godz. 1700: Za ++ mężów Andrzeja Grabarskiego i Czesława Żubrawskiego, ++ rodziców z obu stron oraz za ++ dziadków.

Bierawa godz. 1800: Za + matkę Zofię Urbańczyk, + ojca Jana, ++ dziadków z obu stron, + brata Achima, wszystkich ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


Środa 10.08.2022   Wspomnienie Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika

Bierawa godz. 700: Za ++ rodziców Anielę i Gerharda Grund, ++ Józefa i Stefanię Kubica oraz za ++ dziadków Cibis i Grund.


Czwartek 11.08.2022          Wspomnienie Św. Klary, Dziewicy

Bierawa godz. 1800: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Strużyna.


Piątek 12.08.2022

Bierawa godz. 1500: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Lubieszów godz. 1700: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

Bierawa godz. 1800: Za + męża Gintera Holewa, ++ rodziców Pszczoła i Holewa, ++ siostry, + Jana Strużyna, + braci i wszystkich ++ z pokrewieństwa.


Sobota 13.08.2022

Bierawa godz. 1700: Spowiedź Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Bierawa godz. 1800: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji czcicieli Matki Bożej oraz za żyjące i ++ Róże Różańcowe. (Po mszy świętej nabożeństwo różańcowe i procesja ku czci Matki Bożej Fatimskiej).


Niedziela 14.08.2022                           XX Niedziela Zwykła

Bierawa godz. 730: Za + Elżbietę Karwot w 1 rocznicę śmierci.

Lubieszów godz. 845: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Teresy Paszek z okazji 80 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Korzonek godz. 1000: Za + żonę i matkę Elfrydę Larisz, ++ Paulinę i Franciszka Czekała, + Ernesta Czekała, + Jerzego Larisz, dwie ++ żony, ++ dziadków Florentynę i Aleksandra Grzywocz, za wszystkich ++ z rodziny Czekała, Larisz, Grzywocz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Bierawa godz. 1115: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Katarzyny i Jana z okazji 1 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

Lubieszów godz. 1500: Nabożeństwo Fatimskie.

 

Sprawy parafialne

  1. We wtorek, czwartek i piątek na godz. 15.00 zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu. W piątek Adoracja połączona z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
  2. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii oraz wpłacane indywidualnie na nasze konta parafialne.
  3. Sprzątanie kościoła:

Bierawa: 6 sierpnia: ul. ks. Ottona Steiera 48, 49, 51, 5

                13 sierpnia: ul. ks. Ottona Steiera 59 , ul. Nowe Osiedle 1, 2, 3                  

                20 sierpnia: ul. Nowe Osiedle 4, 7, 8, 9

                27 sierpnia: ul. Nowe Osiedle 10, 11, 13

 

Lubieszów: 6 sierpnia: ul. Polna 14, 16

                     13 sierpnia: ul. Polna 26, 28, ul. Bierawska 13

                      20 sierpnia: ul. Bierawska 15, 19, 23

                      27 sierpnia: ul. Bierawska 29, ul. Nowa 4

 

Korzonek i Grabówka: ul. Nowa 7, 8

 

Tel. 77 487 21 13

email: witold.knop@diecezja.opole.pl