INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

Drodzy Parafianie!

 

 

W związku z rozpoczynającymi się dzisiaj zmianami w obostrzeniach nasz Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja wydał dekret dotyczący funkcjonowania parafii w tym okresie. Oto jego najważniejsze postanowienia:

Nr 45/2020/A/KNC-K

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 28 grudnia do odwolania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
 2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 3. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
 4. Dopuszczam nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do pomocy przy jej rozdzielaniu.
 5. Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowaniem ewentualnych ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.
 6. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj. W związku z tym w naszych kościołach i kaplicy w Korzonku, sakrament pokuty sprawowany jest w zakrystii pół godziny przed każdą mszą świętą oraz w sobotę od godziny 17.
 7. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 8. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Jeżeli komunię świętą przyjmujemy na rękę, to czynimy to w następujący sposób: lewą rękę kładziemy na prawą, do lewej ręki komunikujący podje nam Ciało Chrystusa i prawą ręką na oczach komunikującego Je spożywamy. Możemy ewentualnie zrobić krok w bok. Zabrania się natomiast zabierania Ciała Chrystusa do ławki, bądź spożywania Go w drodze do ławki.
 9. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 10. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
 11. Jeśli chodzi o ilość wiernych mogących na nowych zasadach uczestniczyć w  liturgiach i nabożeństwach, to wygląda to następująco:

Bierawa:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 16 osób

      Kaplica: 3 osoby

      Chór: 3 osoby

Lubieszów:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 10 osób

      Kaplica: 3 osoby

      Chór: 6 osób

Korzonek:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 11 osób

      Chór: 2 osoby

 

 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA

Porządek Mszy Świętych 17. 01. – 31.01.2021 roku

 

Niedziela 17.01.2021                           II Niedziela Zwykła

Bierawa godz. 730 (niemiecka): Za + męża Teofila Piechulek w 1 rocznicę śmierci.

Lubieszów godz. 845: Za ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Kubickich, ++ braci Andrzeja
i Marcina Kubickich, ++ dziadków Jadwigę i Dominika Kubickich, ++ Łucję i Antoniego Czogała, ++ Ryszarda i Romana Czogała, + Kurta Mazur oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

Korzonek godz. 1000: Za ++ rodziców Jadwigę i Adolfa Franeckich, + syna Franciszka,
+ Konstantego Tomaszewicz oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

Bierawa godz. 1115: Za + Pawła Macalik w 1 rocznicę śmierci.

Bierawa godz. 1430: W intencji parafian.


Poniedziałek 18.01.2021

Bierawa godz. 1800: W pewnej intencji.


Wtorek 19.01.2021             Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa

Lubieszów godz. 1700: Za + Ewalda Kania w 30 dni po śmierci.

Bierawa godz. 1800: Za + Bronisławę Fiediuk.


Środa 20.01.2021

Bierawa godz. 700: Za + Teofila Piechulek w 1 rocznicę śmierci.


Czwartek 21.01.2021            Wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy

Korzonek godz. 1600: Szensztacki Dzień Przymierza.

Korzonek godz. 1700: Za + męża i ojca Piotra Dzik w 1 rocznicę śmierci.

Bierawa godz. 1800: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Małgorzaty i Pawła Rutkowskich z okazji kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.


Piątek 22.01.2021

Bierawa godz. 1500: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Lubieszów godz. 1700: Za ++ rodziców Józefa i Gertrudę Warner, + ojca Huberta Dziendzioł, + siostrę Krystynę, + szwagierkę Sylwię, + Józefa Gola oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Bierawa godz. 1800: Za + matkę Teresę Jarzębską oraz za wszystkich ++ z rodziny.


Sobota 23.01.2021

Lubieszów godz. 1500: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Piotra Kanzner z okazji roczku oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Bierawa godz. 1700: Spowiedź Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Bierawa godz. 1800 (niemiecka): Za + Manfreda Juretzka w 1 rocznicę śmierci.


Niedziela 24.01.2021                                III Niedziela Zwykła

Bierawa godz. 730: Za + męża Engelberta Czmok, ++ rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Lubieszów godz. 845: Za Melanię Bytomską w 1 rocznicę śmierci.

Korzonek godz. 1000: Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Bierawa godz. 1115: Za + matkę Hildegardę Kuś w 1 rocznicę śmierci oraz za jej + męża Józefa.

Bierawa godz. 1430: Za ++ rodziców Janinę i Kazimierza Domaradzkich, ++ Teresę i Michała Szydełko, ++ dziadków z obu stron, + siostrę Kazimierę oraz za wszystkich
++ z pokrewieństwa.


Poniedziałek 25.01.2021                 Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

Bierawa godz. 1800: Za + męża Stanisława Szczombrowskiego, ++ rodziców Rozalię
i Henmana Strużyna, ++ teściów Marię i Karola Szczombrowskich, + brata Rudolfa oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.


Wtorek 26.01.2021               Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, Biskupów

Bierawa godz. 700: Za ++ Eugenię i Antoniego Scharff oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Kusch, Fitzon i Kala.

Lubieszów godz. 1700: Za ++ ojców Wilhelma Zoremba i Jerzego Mokiczuk, ++ dziadków oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.


Środa 27.01.2021

Bierawa godz. 700: Za dusze w czyśćcu cierpiące.


Czwartek 28.01.2021  Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, Prezbitera i Doktora Kościoła

Korzonek godz. 1700: Za ++ kapłanów.

Bierawa godz. 1800: Za + Czesława w 14 rocznicę śmierci.


Piątek 29.01.2021

Bierawa godz. 1500: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Lubieszów godz. 1700: Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Bierawa godz. 1800: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz dobre przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w intencji Patryka z okazji kolejnej rocznicy urodzin.


Sobota 30.01.2021

Bierawa godz. 1700: Spowiedź Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Bierawa godz. 1800: Za + Marię Podobrożną w 1 rocznicę śmierci.


Niedziela 31.01.2021                         IV Niedziela Zwykła

Bierawa godz. 730 (niemiecka): Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Lubieszów godz. 845: Za + Urszulę Zachłod w 30 dni po śmierci.

Korzonek godz. 1000: Za + córkę Izabelę Zalewską w 1 rocznicę śmierci.

Bierawa godz. 1115: Za ++ Marię i Mariana Łucyk oraz za wszystkich ++ z rodziny.

Bierawa godz. 1430: Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Sprawy parafialne

 1. W dalszym ciągu obowiązują nas obostrzenia sanitarne, wg których we mszach świętych i nabożeństwach może uczestniczyć ograniczona ilość wiernych (1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni).
 2. W tym tygodniu zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w poniedziałek o godz. 17.00, we wtorek, czwartek i piątek o godz. 15.00.
 3. W środę o godz. 15.30 w szkole podstawowej w Bierawie, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, odbędzie się spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych. Spotkanie potrwa 45 minut. Proszę, aby dzieci zaopatrzyć w maseczki zakrywające usta i nos.
 4. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii oraz wpłacane indywidualnie na nasze konta parafialne oraz za ofiary złożone podczas mszy świętych kolędowych.
 5. W dalszym ciągu przyjmowane są intencje mszalne na rok 2021. Msze święte można zamawiać najlepiej w godzinach kancelaryjnych: osobiście, telefonicznie, mailowo, bądź też można napisać proponowane terminy mszy świętych na kartce wraz z numerem telefonu, abym mógł się w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować i mi przekazać.

Tel. 77 487 21 13

mail: witold.knop@diecezja.opole.pl