INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

Podziękowanie

dla O. Wiesława Zielonki OMI, za wieloletnią pomoc duszpasterską na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc oraz zastępstwa wakacyjne,

dla ks. bp Rudolfa Pierskały , za 2 letnią pomoc duszpasterską w parafii ,kiedy pełnił funkcję kanclerza Kurii ,

dla ks. prałata Rudolfa Badury za 6 letnią pomoc duszpasterską i zastępstwa wakacyjne.

Podziękowanie wszystkim parafianom za pomoc w duszpasterstwie.

Kolędnikom misyjnym i p. Izabeli Macalik , która była ich organizatorem , Kręgom Biblijnych /2006 -2012/, które rozpoczęły  coroczne czytanie Pisma św.  w niedziele zesłania Ducha Świętego, Różom Różańcowym  i Kręgom Szensztackich wraz z  prowadząca p. Violettą Proske, Ekipie Notre Dame za prowadzenie duchowości małżeńskiej, grupie młodzieży  z Raciborza „ Młodzi dla Kamerunu”, za dzieła misyjne w naszej parafii,  ministrantom , ministrantkom i mariankom za wieloletnią służbę przy ołtarzu , w zakrystiach i sztandarze, za coroczne odnawianie przyrzeczeń i spotkania listopadowo – grudniowe w Domu Kultury, młodzieży , która była aktywna w duszpasterstwie szczególnie w latach 1997 – 2014 i uczestniczyła w pięknych spotkaniach ,władzom i pracownikom Urzędu Gminy w Bierawie za pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu wniosków dotacyjnych, GCKiR  i szkole za wspólne inicjatywy ,Parafialnemu Zespołowi CARITAS za działalność charytatywną ,  Radzie Parafialnej, szafarzom , organistkom i osobom dekorującym kościoły i kaplice w ciągu roku i na święta, członkom i zarządowi TSKN koła Bierawa , członkom i zarządowi Związku Emerytów ,Rencistów  i Inwalidów  koła Bierawa

 

Podziękowanie za wszystkie  wykonane prace i darowizny /rzeczowe i pieniężne/ do kościołów  w Bierawie i Lubieszowie , kaplicy w Korzonku i kapliczce św. Floriana w Grabówce.

Przepraszam wszystkich, których w jakiś sposób przez ludzką niedoskonałość obraziłem lub nie okazałem zrozumienia .   

ks. Proboszcz Norbert Matuszek

********************************************************************************************

Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. (Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
UWAGA  ! Nowe informacje dla ministrantów i ministrantek w zakładce MINISTRANCI i MARIANKI .Podany jest plan dyżurów wakacyjnych, są jeszcze tygodnie wolne , chętnych proszę o podanie terminów przez SMS. Dziękuję 
Przypomnienie terminów :
I komunia w Bierawie  6.09.2020 r. o 11.15
Rocznica I komunii w Bierawie 13.09.2020 r. o 11.15
I komunia w Lubieszowie 27.09.2020 r. o 8.45
Bierzmowanie 8.10.2020. o 18.30 w kościele Ducha Świętego na os. Piasty w Kędzierzynie-Koźlu 
  
  •    Biskup Opolski w nowym dekrecie znosi dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne . Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób: osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem,  oraz  ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem .

 

PODZIĘKOWANIA

Bóg zapłać wszystkim wpłacającym na konto ofiary na bieżące potrzeby parafii i ofiary na prace remontowe w kościele w Bierawie oraz inwestycje w  kościele w Lubieszowie i kaplicy w Korzonku 

Dziękuje ks. proboszcz Norbert Matuszek

Prośba o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru

W dniu 25 listopada 2019 r. w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie przy ulicy Kościelnej, mieszkań zostało pozbawionych 5 rodzin, w tym 3 rodziny z małymi dziećmi oraz jedna osoba w podeszłym wieku. Rodziny obecnie zamieszkują w lokalach zastępczych lub tymczasowo u rodzin.

Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Zniszczeniu uległ cały dach budynku oraz wszystkie mieszkania. Rodziny straciły dorobek całego życia. W jednej chwili zostali pozbawieni nie tylko dachu nad głową, ale również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Powrót rodzin do swoich mieszkań przez długi czas będzie niemożliwy.

Gmina Bierawa podjęła działania organizacyjne mające na celu pomoc poszkodowanym. Jednak potrzeby są bardzo duże. Sama odbudowa dachu to koszt ok. 250 tys. zł. Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe.

W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają  możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.

Zebrane środki zostaną przeznaczone głównie na zakup materiałów budowlanych, odbudowę dachu, jak i pomoc rodzinom w powrocie do życia
w godnych warunkach.

 

Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy PBS:  76 8882 1016 2002 0026 0185 0001 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze”.

 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA

NIEDZIELA    X V I I I      Z W Y K Ł A   2.08.2020 r.

Bierawa 7.30 W j. niemieckim  Za †† rodz. Irmgardę i Henryka Wiesiołek, †† dziadków Jadwigę i Ferdynanda Langer, Marię i Alojzego Wiesiołek, Ernesta Wiesiołek , Klarę ,Norberta i Zygfryda Langer i †† z pokrew.
Lubieszów 8.45 Do B. Op. i MB Wsp. Wiernych z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Romana Pawłowskiego z ok. urodzin i w int. całej rodziny
Korzonek 10.00 Do B. Op. i Matki Bożej  dziękując za zdrowie , wszelkie łaski i prośba o Bożą opiekę w rodzinach Przybyła i Rzytki oraz prośba o wiele łask , zdrowie i Bożą opiekę dla ks. Andrzeja
Bierawa 11.15 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog.  w pracy duszpasterskiej  ks. Proboszcza Norberta Matuszek i ks. Prałata Rudolfa Badury z ok. ich 60 urodzin i 35 rocznicy święceń kapłańskich oraz pożegnanie obu księży/ Ks. Norbert Matuszek od 26 sierpnia 2020r, będzie proboszczem w Szemrowicach a ks. Rudolf Badura od 1 września 2020r. , będzie proboszczem w Lubszy/
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne

PONIEDZIAŁEK    3.08.2020r.

Bierawa 19.00 Za †  Zygfryda Szleusner / I rocz. śmierci/

WTOREK    wsp. św. Jana Marii Vianneya kapł    4.08.2020r.

Bierawa 7.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog.  z ok. urodzin w int. Iwony Karkosz i  córki Dominiki oraz w int. całej rodziny
Lubieszów 18.00 Za †† rodz. Józefa i Gertrudę Rus, Franciszka Zachód,  dwie żony , Cecylię i Stanisława Lasota, Erykę ,Urszulę i Wilibalda Kubitzki, Edeltraudę ,Pawła i Gerarda Jaskółka, Wilhelma Rus, †† dziadków i †† z pokrew.

ŚRODA    5.08.2020r.

Bierawa 7.00 Za † Władysławę Rajczyk / int. od rodziny Domaradzki/
Bierawa 16.00 Chrzest Kazimierz, Dariusz Kędziera

CZWARTEK   Święto Przemienienia Pańskiego 6.08.2020r.

Bierawa 7.00 Za † Helenę Główka / int. od rodz. Gabor/
Bierawa   7.30 Pierwszoczwartkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu , modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne oraz o świętość kapłanów

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Lubieszowie
16.00 – 17.00  ul. Polna , ul. Nowa , ul. Okrężna , ul. Leśna , ul. Sosnowa , ul. Krótka, ul .Strażacka , ul .Kwiatowa , ul. Topolowa ,  ul. Odrzańska,

17.00 – 18.00    ul. Bierawska
Korzonek 17.00 Do B. Op. i Matki Bożej  z podz. za zdrowie i Bożą opiekę z ok. urodzin w pewn. int. i Boże Błog. w rodzinie      wyst. Najśw. Sakr.
Lubieszów 18.00 Za † Renatę Jaskółka / 30 dzień po śmierci/

PIĄTEK   pierwszy miesiąca    7.08.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Bierawa 19.00 Do  N.S Pana Jezusa w int czcicieli                 wyst. Najśw. Sakr.

SOBOTA  wsp. św. Dominika kapł     8.08.2020r.

Lubieszów 15.00 Do Anioła Stróża w int. jednorocznego dziecka Zuzanny Rassek i w int. całej rodziny

Bierawa 18.30 Spowiedź
Bierawa 19.00 W j. niemieckim  Za † ojca i męża Teofila Piechulek, †† rodz. , †† siostry i szwagrów i d. op.

 
 NIEDZIELA     X I X    ZWYKŁA   9.08.2020r.

Bierawa 7.30 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Marii Lewandowskiej z ok. 80 tych urodzin i w int. całej rodziny
Lubieszów 8.45 Za † matkę Krystynę Czechowską / I rocz. śmierci/ i †† z pokrew.
Korzonek 10.00 Za †† rodz. Janinę i Jana Nowak , męża Franciszka Franecki, brata Krzysztofa, bratową Elżbietę i †† z pokrew.
Bierawa 11.15 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Kazimierza i Genowefy Warzecha z ok. 50 rocz. ślubu i w int. całej rodziny
Lubieszów 12.30 Chrzest Teodor , Jan Hanisz
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne

PONIEDZIAŁEK   święto św.  Wawrzyńca diakona i m. 10.08.2020r.

Bierawa 19.00 Do B. Op. i MBNP z podz za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Anny i Grzegorza Szczygieł z ok. pierwszej  rocz. ślubu oraz za † ojca Aleksandra Szczygieł / 30 dzień po śmierci/ i †† z pokrew.

WTOREK   wsp. św. Klary dz. 11.08.2020r.

Bierawa 7.00 Za † Alicję Kondziella / 30 dzień po śmierci/

ŚRODA    12.08.2020r.

Bierawa 7.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. z ok. urodzin w int. syna Aleksandra Woś oraz wnuka Ignacego oraz w int.. rodzin

CZWARTEK    13.08.2020r.

Korzonek 18.00 Do Bożego Miłosierdzia za † siostrę Jadwigę , jej męża Zbigniewa oraz †† rodz. z obu stron
Bierawa 19.00 Różaniec fatimski i msza św. Do M.B Fatimskiej w int czcicieli oraz za żyjące i zmarłe członkinie róż różańcowych

PIĄTEK    wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego kapł i m , 14.08.2020r.

Bierawa 12.00 Ślub Natalii Poraj i Damiana Kryń oraz chrzest Przemysława Kryń
Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Lubieszów 18.00 Za † ojca Alojza Gawlik , † brata Heinricha Gawlik, †† z rodzin Gawlik, Kamionka i d. op.
Bierawa 19.00 I.Za † dziadka Roberta Komenda , † babcię Katarzynę Komenda , †† z pokrew. Komenda i Tyralla

II. Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Agnieszki i Damiana Kaszta z ok. 6 rocz. ślubu

SOBOTA UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA NMP  15.08.2020r.

Bierawa 7.30 Za †† rodz. Marię i Karola Szczombrowski, †† dziadków z obu stron, † brata Stanisława, † siostrę Filomenę, †† szwagrów Bogdana i Jana , †† z pokrew. i d. op.
Lubieszów 8.45 Za † męża Wernera Paszek, †† rodz. Franciszkę i Henryka Gnieliński, †† teściów Waleskę i Alojza Paszek, dziadków Paulinę i Franciszka Grygiel, Bernarda i Pawła Grygiel, Elżbietę i Józefa Kentnowski ,† zięcia Bernarda Majnusz i poległych na wojnie
Korzonek 10.00 Do B.  Op. i Matki Bożej z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i Bożą opiekę w rodzinie Kariny i Rudolfa Kubina
Bierawa 11.15 Za † syna Marka Piechula

 

NIEDZIELA    X X     ZWYKŁA   16.08.2020r.

Bierawa 7.30 W j. niemieckim  Za  † matkę Zofię Urbańczyk,  † ojca Jana , i   †† z rodziny
Lubieszów 8.45 Za † Edwarda Szołtysek, †† rodz. Józefa i Elżbietę Szołtysek, Stanisławę i Karola Janas, braci Józefa i Jerzego , bratowe Edeltraudę i Dorotę Janas i  †† z pokrew.
Korzonek 10.00 Do B. Miłosierdzia za ††rodz. Irenę i Jerzego Rabiak oraz za †† z rodzin z obu stron
Bierawa 11.15 Za †† rodz. Annę i Antoniego Proba , †† Katarzynę i Czesława Maciaszek, † siostrę Ritę i Fryderyka Skrubel ,†† dziadków i †† z pokrew.
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne
Lubieszów 16.00 Różaniec fatimski

PONIEDZIAŁEK   Uroczystość św. Jacka kapł gł. Patrona

                           Metropolii Górnośląskiej  17.08.2020r.

Bierawa 19.00 Za †  Magdalenę Barczak/ int. od sąsiadów z Kędzierzyna/     .

WTOREK        18.08.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja wolna
Korzonek 17.00 Szensztacki Dzień Przymierza
Lubieszów 18.00 Za † ojca Alfonsa Kubina , † jego żonę Marię i †† z pokrew.

ŚRODA         19.08.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja zajęta

CZWARTEK  wsp. św. Bernarda op. i dr. Kła  20.08.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja wolna
Korzonek 18.00 Intencja wolna

PIĄTEK  wsp. św. Piusa X papieża   21.08.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Bierawa  16.00 chrzest Kevin Maksymiak
Bierawa 19.00 Za † Joachima Gaidzik /30 dzień po śmierci/

SOBOTA   wsp. NMP Królowej 22.08.2020r.

Bierawa 14.00 chrzest Alex Olbrich

Bierawa 16.00 Do Anioła Stróża w int. jednorocznego dziecka Livii Grzywocz i w int. całej rodziny
Bierawa 18.30 Spowiedź
Bierawa 19.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Janiny i Kazimierza Barucha i w int. całej rodziny oraz za †† rodz. z obu stron

 

NIEDZIELA    X X I      Z W Y K Ł A   23.08.2020 r.

Bierawa 7.30 W j. niemieckim  Za †† rodz. Konrada i Marię Kamionka, † matkę Helenę Hassa, †† z rodzin Kamionka , Planetorz, Plucik i Hassa
Lubieszów 8.45 Za † matkę Halinę Pawłowską / VI rocz. śmierci/
Korzonek 10.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog z ok. 70 urodzin w int. Leonarda Gacka i w int. całej rodziny
Bierawa 11.15 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. z ok. 80 Urodzin w int. Zygfryda Tłuk i w int. całej rodziny
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne

PONIEDZIAŁEK    święto św. Bartłomieja ap.     24.08.2020r.

Bierawa 19.00 Intencja od rodz. Hassa

WTOREK          25.08.2020r.

Bierawa 7.00 Za † męża Lucjana Wójcickiego , †† rodz. Marię i Rudolfa Pietrowski, † bratową Marię Pietrowski,††  dziadków z obu stron, i †† z pokrew.

ŚRODA   Uroczystość NMP Częstochowskiej  26.08.2020r.

Bierawa 19.00 Za Parafian – przywitanie nowego proboszcza

CZWARTEK        wsp. św. Moniki 27.08.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja wolna
Korzonek 18.00 Do B. Op. i Matki Bożej dziękując za zdrowie i wszelkie łaski prosząc o Bożą opiekę z ok. 80 urodzin w int.  Marii Duczyńskiej
–  przywitanie nowego proboszcza

PIĄTEK      wsp.św. Augustyna bp i dra kła   28.08.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Lubieszów 18.00 Za † syna Romana Czogała, † Ryszarda †† dziadków i †† z pokrew.                                 – przywitanie nowego proboszcza
Bierawa 19.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w pewn. int.

SOBOTA      wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela  29.08.2020r.

Bierawa 15.00 Do B. Op. i  MBNP z podz. z a otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. z ok. 60 urodzin Ryszarda Horwat i w int. całej rodziny
Bierawa 18.30 Spowiedź
Bierawa 19.00 W j. niemieckim Za † syna Bernarda Wypchol, †† rodz. Łucję i Richarda Wypchol, Jana i Joannę Pilot, brata Henryka, bratową Martę , †† z pokrew. Wypchol, Pilot i Chromik

NIEDZIELA     X X I I     ZWYKŁA   30.08.2020r.

Bierawa 7.30 Za † męża Stanisława Szczombrowski / I rocz. śmierci/
Lubieszów 8.45 Za † Rudolfa Rassek / I rocz. śmierci/
Korzonek 10.00 Do B. Miłosierdzia za † syna Reinharda , † męża Erharta, †† teściów Ludwika i Annę Kurzal, †† rodz. Jana i Marię Bartel , dwóch braci, † żonę Annelizę Dziwisz ,†† rodz. Franciszka i Weronikę  †† z pokrew. Kurzal i Dziwisz i d. op.
Bierawa 11.15 Za †† Marię i Mariana Łucyk
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne