INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje: (Najważniejsze z nich)

 

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
 2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.
 3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 4. Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
 5. Zezwalam na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 6. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 7. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej.
 8. Z uwagi na okoliczność, że spora liczba wiernych została zaszczepiona lub przechorowała COVID-19, należy odwiedzać chorych w ich domach wg zwykłego porządku. Przywracam w tym zakresie posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Nawiedzając domy chorych, posługujący mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej.
 9. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tej choroby.

 

 

W imieniu naszego Pana Wójta i Urzędu Gminy pragnę przekazać następującą informację o Powszechnym Spisie Ludności w roku 2021.

Szanowni Państwo!

Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl.

W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99. Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w Urzędzie Gminy Bierawa przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi. Rachmistrze spisowi rozpoczną pracę od dnia 4 maja 2021 r.

Więcej informacji można pozyskać na stronie www.bierawa.pl

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA

Porządek Mszy Świętych 31.07 – 08.08.2021 roku

 

Sobota 31.07.2021                       Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera

Bierawa godz. 1700: Spowiedź Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Bierawa godz. 1800: Za + Mariana Woś. (Intencja ofiarowana od Aliny i Dariusza Desperak z rodziną).


Niedziela 01.08.2021                                     XVIII Niedziela Zwykła

Bierawa godz. 730 (niemiecka): Za + Reinholda Steinert w 6 rocznicę śmierci, + matkę Edeltraudę oraz za wszystkich ++ z rodziny Skazidroga i Plucik.

Lubieszów godz. 845: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Eryki Wróbel z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Korzonek godz. 1000: Za ++ rodziców Irenę i Jerzego Rabiak oraz za wszystkich ++ z rodziny z obu stron.

Bierawa godz. 1115: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Marioli i Waldemara Heberle z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w intencji Marioli z okazji 50 rocznicy urodzin.

Bierawa godz. 1430: Nieszpory niedzielne.


Poniedziałek 02.08.2021

Bierawa godz. 1800: Za ++ Józefa i Emilię Wewior, ++ Jadwigę i Adolfa Bӧhem, ich ++ rodziców, ++ z rodzin Wewior i Bӧhem, + syna Arnolda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


Wtorek 03.08.2021

Bierawa godz. 700: Za + Janinę Musioł, jej + męża Józefa oraz za wszystkich ++ z rodziny Musioł, Iwaniec i Wewior.

Lubieszów godz. 1700: Za ++ rodziców Urszulę i Romana Zachłod, ++ rodziców Józefa i Gertrudę Rus, + teścia Franciszka Zachłod, jego 2 ++ żony, wszystkich ++ z rodziny Lasota, Jaskóła i Kubitzki i Rus oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


Środa 04.08.2021                      Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, Prezbitera

Bierawa godz. 700: Za + Bogdana Biegańskiego.


Czwartek 05.08.2021                                      Pierwszy Czwartek Miesiąca

Korzonek godz. 1700: Za ++ z rodziny. (Po mszy nabożeństwo ku czci NSPJ).

Bierawa godz. 1800: Za ++ Marię i Franciszka Gruszka, + wnuka Janusza, + Rozalię Chroboczek oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa. (Po mszy św. nabożeństwo o nowe i święte powołania kapłańskie i misyjne).


Piątek 06.08.2021   Święto Przemienienia Pańskiego – Pierwszy Piątek Miesiąca

Bierawa, Lubieszów, Grabówka, Korzonek od godz. 900: odwiedziny chorych.

Bierawa godz. 1500: Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Lubieszów godz. 1700: Za + męża Andrzeja Grabarskiego, ++ rodziców, ++ dziadków oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa Grabarski i Kurowski. (Po mszy nabożeństwo ku czci NSPJ).

Bierawa godz. 1800: W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. (Po mszy nabożeństwo ku czci NSPJ).


Sobota 07.08.2021                                           Pierwsza Sobota Miesiąca

Bierawa godz. 630: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Bierawa godz. 700: W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Bierawa godz. 1300 ślub rzymski: Wiktoria Mosler i Krzysztof Bombik.

Bierawa godz. 1700: Spowiedź Święta.

Bierawa godz. 1715: Nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi Mu uczynione.

Bierawa godz. 1800: Za + męża Józefa Wycisk, + syna Norberta Wycisk, ++ braci Józefa i Wincentego Pawelka, + Władysławę Lany, + Bolesława Środa, ++ rodziców z obu stron, wszystkich ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.


Niedziela 08.08.2021                                     XIX Niedziela Zwykła

Bierawa godz. 730: Za + męża Zygfryda Szleusener w 2 rocznicę śmierci, ++ rodziców Wilhelma i Zofię Szleusener, ++ Piotra i Helenę Kukiełka, + siostrę Bertę, + brata Pawła i jego + żonę Łucję oraz za + szwagra Guido Rienike.

Lubieszów godz. 845: Za ++ Athalię i Hansa Best oraz za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

Korzonek godz. 1000: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Przybyła, Rzytki, Piotrowski i Czekalla oraz do Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana w intencji Księdza Andrzeja.

Bierawa godz. 1115: Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane dary i łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Grażyny i Marka Mosler z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.

Bierawa godz. 1430: Nieszpory niedzielne.

 

Sprawy parafialne

 1. W związku z nowymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Premiera RP od 26 czerwca w kościele może być zajętych 75% miejsc. Natomiast przed kościołem może przebywać dowolna ilość osób pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu. W obiektach zamkniętych, w tym w kościołach, nadal jesteśmy zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
 2. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii oraz wpłacane indywidualnie na nasze konta parafialne.
 3. W tym tygodniu zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu we wtorek, czwartek i piątek o godz. 15.00.
 4. Sprzątanie kościoła:

Bierawa: 7 sierpnia: ul. Wiory 2, 5, 8, 11

                14 sierpnia: ul. Wiory 13, 15, 17, 19

                21 sierpnia: ul. Wiory 21, 23, ul. Serżyski 5, 7

                28 sierpnia: ul. Serżyski 9, 13, 15, 17

                4 września: ul. Cicha

Lubieszów: 7 sierpnia: ul. Leśna 21, 4, 10

                     14 sierpnia: ul. Leśna 14, 16, 20

                     21 sierpnia: ul. Leśna 28b, 39, ul. Sosnowa 16

                     28 sierpnia: ul. Bierawska 79, 96, 96

                     4 września: ul. Bierawska 90, 86, 86

Korzonek i Grabówka: ul. Nowa 9, 10

 

Tel. 77 487 21 13

mail: witold.knop@diecezja.opole.pl