INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

 

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku nominacją
nowego biskupa pomocniczego w Opolu

Z wielką radością dzielę się z Wami informacją, że Ojciec Święty Franciszek, mając na uwadze potrzeby naszej diecezji, ustanowił nowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Został nim ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, rektor Bractwa Świętego Józefa, moderator etapu diecezjalnego Synodu Biskupów oraz sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar nowego biskupa dla naszej diecezji. Będzie mnie wspierał w pracy duszpasterskiej i administracyjnej. Zawierzając Go Bożej Opatrzności proszę wszystkich o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, aby Jego posługa była owocna. Święcenia biskupie odbędą się 10 grudnia br. o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym w Opolu.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

 

Życiorys Księdza Waldemara Musioła

Ksiądz Waldemar Musioł, pochodzący z parafii św. Floriana w Żywocicach, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapkowicach. Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach (1983–1991), którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Opolu, podejmując jednocześnie studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył je w roku 2001, uzyskując magisterium z teologii. Praktykę diakońską przed święceniami odbył w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej 2 czerwca 2001 r. z rąk ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Posługę wikariusza podjął w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie (2001–2005) oraz bł. Czesława w Opolu (2005–2006). W tym samym czasie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2005 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.

W sierpniu 2006 r. rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, najpierw jako referent w Wydziale Duszpasterskim, a następnie od stycznia 2009 r. jako dyrektor tego wydziału.

Równocześnie podejmował różnorodne posługi duszpasterskie w parafiach, głosząc kazania, rekolekcje i misje święte, wspierając i zastępując kapłanów. Duszpasterską opieką otaczał mieszkanki Domu Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach. W latach 2008–2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, gdzie posługiwał m.in. opolskiemu środowisku mniejszości niemieckiej. Od października 2012 r. jest pierwszym rektorem diecezjalnego Bractwa Świętego Józefa. Od czerwca do sierpnia 2017 r. był administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu.

Należy do licznych gremiów diecezjalnych, m.in. od 2006 r. jest członkiem Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych, od 2010 r. należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, od roku 2016 jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a od 2020 r. wchodzi w skład Diecezjalnej Komisji ds. Ekonomicznych Parafii. Ponadto, od października 2021 r. jest głównym moderatorem etapu diecezjalnego ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Od listopada 2021 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października 2022 r. w południe poinformowała, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji.

 

 

 

 Katechezy  dla  dorosłych

Zapraszamy chętną młodzież i osoby starsze na katechezy pogłębiające katechizmowe wiadomości.

 

W  katechezie powinni wziąć udział:

 

  1. a) wszyscy, którzy nie przystąpili do tej pory do sakramentów Chrztu, Pokuty, Najświętszego Sakramentu, Bierzmowania.

Udział w tych spotkaniach jest pierwszym etapem przygotowań do przyjęcia tych sakramentów.

Drugim etapem będzie parafialne przygotowanie do przyjęcia sakramentu w swoje parafii.

 

  1. b) wszyscy, którzy nie ukończyli szkolnej katechizacji, nie mogą być chrzestnymi i nie spełniają wymogów  związanych z przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa.

 

Miejsce spotkań:    salki domu katolickiego Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie – Koźlu przy osiedlu Piastów (pierwsze piętro nad  CARITASEM).

 Spotkania będą odbywały się w czwartki. Początek o godz.1845

 Na pierwsze wstępne spotkanie i rozmowę z księdzem  proszę przynieść świadectwa dotychczasowego uczestnictwa w lekcjach religii, indeksy z religii.

 

godz.1845        czwartek          6 października 2022

godz.1845        czwartek        13 października 2022

godz.1845        czwartek        20 października 2022

godz.1845        czwartek        27 października 2022

godz.1845        czwartek          3 listopada 2022

godz.1845        czwartek        10 listopada 2022

godz.1845        czwartek        17 listopada 2022

godz.1845        czwartek        24 listopada 2022

godz.1845        czwartek          1 grudnia 2022

godz.1845        czwartek          8 grudnia 2022

 

 

Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła

  • Kędzierzynie-Koźlu,  Bolesława Krzywoustego 2

strona internetowa:   www.duchaswietego-kk.pl

 

Spotkania następnego cyklu rozpoczną się w czwartek 2.02.2023 roku i będą kontynuowane przez kolejne czwartki