Przygotowanie do I Komunii Świętej

Do wiadomości dla rodziców

Sakrament pokuty 

Do owocnego przeżycia sakramentu pokuty trzeba się przygotować przez modlitwę do Ducha Świętego i dobrą wolę nawrócenia się do Boga.

Każdy powinien się przygotować przez 5 warunków dobrej spowiedzi.

    1.Rachunek sumienia – jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy

Grzech ciężki czyli śmiertelny  jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej; np. opuszczenie Mszy św. niedzielnej z lenistwa.

Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie np.: zjedzenie w piątek potraw mięsnych przez zapomnienie

  1. Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia na przyszłość.

Żal może być doskonały, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, któregośmy obrazili. Taki w sobie wzbudzamy: np. Ach żałuję za me złości

Żal mniej doskonały, gdy żałujemy, dlatego ponieważ przez grzechy zasłużyliśmy na karę Bożą.

  1. Mocne postanowienie poprawy – jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.
  2. Spowiedź szczera – jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

Sposób spowiadania się otrzymały dzieci na kartce.

  1. Zadośćuczynienie Panu Bogu – jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przez odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana.

Zadośćuczynienie bliźniemu– jest to naprawienie wyrządzonej krzywdy i szkody.