MINISTRANCI I MARIANKI

 

DYŻURY MINISTRANCKIE

31.03. -28.04.2019R.

 

 Poniedziałki 18.00 Martyna Pendzich,Adam Proske, Mateusz Kusz

wtorki 7.00  Wiktoria Bazan,Paulina Janysek ,Łukasz Kusz

środy 7.00 lub  18.00 Mateusz Piechaczek, Dominik Komander                                                                           Julia Dorosiewicz, Emilia Strużyna,

czwartki 7.00  Mateusz Jureczko,Błażej Proesler

piątki 18.00 Estera Wieczorek,Wiktoria Plucik,                                                                                               Karoline Leja ,Michał Polok

 soboty 18.00  lub inne godziny Ania Węgrzyn, Dawid Węgrzyn
=========================================

DYŻURY NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE

 

31. 03.  Ania Rutkowska  

       7.04.  Krzysztof Bombik

     14.04   Robert Ficoń

     18.04.  wielki czwartek Michał Pendzich  

     19.04.  wielki piątek  Krzysztof Bombik

     20.04.  wielka sobota Marek Szczygieł

     21.04 Damian Wierzba , Ania Rutkowska

     22.04 poniedziałek wielkanocny  Robert Ficoń

     28.04  Agnieszka Janeczek

FUNKCJE MINISTRANTÓW Bierawa

/Triduum Paschalne 2019/

 

WIELKI CZWARTEK

 Ceremoniarz  Michał Pendzich

Komentator   Agnieszka Janeczek

Krzyż /jeśli będzie dłuższe wejście/  Ania Węgrzyn /

kadzidło , łódka – welon  Jan Rutkowski / Krzysztof Bombik, Marek Szczygieł

dzwonki / dzwonić w czasie „ Chwała na wysokości Bogu”/ Damian Wierzba ,  Robert Ficoń

kołatki Damian Wierzba  ,  Robert Ficoń

Czytanie I  Mateusz Jureczko

Psalm Anna Rutkowska

Czytanie II Damian Wieczorek

Służenie z ampułkami Dominik Komander,  Dawid Węgrzyn

Zbieranie ofiary /koszyki/ Wiktoria Plucik, Estera Wieczorek

                                     

Gong  Maryna Pendzich

Pateny Jan Rutkowski . Marek Szczygieł

 

WIELKI PIĄTEK

Ceremoniarz Michał Pendzich

Komentator Agnieszka Janeczek

Czytanie I Damian Wieczorek

Psalm Anna Rutkowska

Czytanie II Mateusz Jureczko

Męka E- Damian Wieczorek  I-   Wiktoria Plucik   T- Mateusz Jureczko

Przyniesienie zasłoniętego Krzyża Krzysztof Bombik

Świece przy Krzyżu Michał Pendzich , Estera Wieczorek

Kołatki Michał Pendzich  , Robert Ficoń

Welon do przeniesienia Najśw. Sakr. z ciemnicy Alan Pendzich/Michał Pendzich  

Ampułka i puryfikaterz po Komunii Krzysztof Bombik

Kadzidło i łódka przed przejściem do Bożego Grobu  Jan Rutkowski  Marek Szczygieł

 

WIELKA SOBOTA

Ceremoniarz Damian Wieczorek

Komentator Agnieszka Janeczek

Paschał / w procesji na zewnątrz Kościoła/ Jan Rutkowski

Taca z ziarnami Alan Pendzich

Rylec Piotr Wiercioch  

Kadzidło i łódka Krzysztof Bombik , Damian Wierzba  

Czytanie I / z ks. Rodzaju1.1/nr.1   Agnieszka Janeczek

Czytanie II /z ks. Wyjścia / nr.3     Marek Szczygieł  

Czytanie III / z ks. Izajasza/ nr.5    Damian Wieczorek

Psalmy Anna Rutkowska

Dzwonki /dzwonić w czasie „ Chwała na wysokości Bogu”/ Michał Pendzich  , Robert Ficoń

Zapalenie świec na ołtarzu od paschału  Krzysztof Bombik lub Marek Szczygieł

Czytanie IV /z listu do Rzymian/ nr 8  Mateusz Jureczko

Mikrofon do poświęcenia wody chrzcielnej Wiktoria Pkucik  

Przyniesienie paschału do chrzcielnicy Jan Rutkowski

Trzymanie tekstu modlitwy na poświecenie wody Michał Pendzich

Kropidło/po odnowieniu przyrzeczeń/ Krzysztof Bombik

Służenie z ampułkami Emilia Struzyna , Julia Dorosiewicz

zbieranie ofiary /koszyki/ Robert Ficoń ,   Ania Węgrzyn

NIEDZIELA   ZMARTWYCHWSTANIA

Rezurekcja

Ceremoniarz Michał Pendzich /Estera Wieczorek

Krzyż    Ania Węgrzyn /  Wiktoria Plucik

dzwonki w procesji rezurekcyjnej Robert Ficoń , Mateusz Jureczko

Kadzidło i łódka Krzysztof Bombik , Jan Rutkowski    

Czytanie I     Damian Wieczorek

Czytanie II /      Agnieszka Janeczek

Psalm  Anna Rutkowska

Służenie z ampułkami  Łukasz Kusz , Karoline Leja

 zbieranie ofiary /koszyki/, Martyna Pendzich, Adam Proske  

Gong Dominik Komander

 

 

BIERAWA /ministranci i ministrantki/

CZUWANIE W CIEMNICY I ADORACJA PRZY BOZYM GROBIE

WIELKI CZWARTEK

 

20.00 – 21.00     Mateusz Jureczko , Mateusz Piechaczek, Michał Pendzich

21.00 – 22.00     Ania Rutkowska, Agnieszka Janeczek, Robert Ficoń

 

WIELKI PIĄTEK

 

13.00-14.00   Estera Wieczorek Wiktoria Plucik

14.00-15.00   Martyna Pendzich,  Michał Polok, Julia Dorosiewicz

15.00-16.00    Ania Węgrzyn, Dawid Węgrzyn Łukasz Kusz,

16.00-17.00    Adam Proske, Paulina Janysek Emilia Strużyna

17.00- 18.00   Dominik Komander, Karoline Leja ,Alan Pendzich

==========================

20.00 – 21.00    Mateusz Jureczko , Mateusz Piechaczek, Michał Pendzich

 

WIELKA SOBOTA

 

12.00-13.00   Robert Ficoń ,Agnieszka Janeczek, Anna Rutkowska

13.00-14.00    Łukasz Kusz , Emilia Strużyna  , Julia Dorosiewicz

14.00-15.00   Dominik Komander, Karoline Leja

15.00-16.00   Ania Węgrzyn, Dawid Węgrzyn

16.00-17.00   Adam Proske , Paulina Janysek , Michał Polok

17.00- 18.00   Martyna Pendzich ,Wiktoria Plucik

18.00- 18. 30  Damian Wierzba, Estera Wieczorek

 

FUNKCJE MINISTRANTÓW Lubieszów

/Triduum Paschalne 2019/

 

WIELKI CZWARTEK

Komentator   Marek Matuszek

Krzyż /jeśli będzie dłuższe wejście/  Ania Wałach

kadzidło , łódka – welon  Karol Klimek,  Patryk Kasperek

dzwonki / dzwonić w czasie „ Chwała na wysokości Bogu”/ Michał Pyszczek, Krzysztof Wałach  

kołatki  Michał Pyszczek, Krzysztof Wałach  

Czytanie I  Milena Komander  

Czytanie II Marek Matuszek

Pomoc przy myciu nóg Karol Klimek

Służenie z ampułkami Milosz  Jastrzębski ,Wanessa Kucharczyk

Zbieranie ofiary /koszyki/ Dominik Kancner , Marcel Grabias

Pateny Karol  Klimek ,Patryk Kasperek

 

WIELKI PIĄTEK

Komentator Marek Matuszek

Czytanie I Milena Komander/Paulina Klimek

Czytanie II Marek Matuszek  

Męka E- Marek Matuszek     I-   Paulina /Klimek    T- Dawid Herich

Kołatki Krzysiu Wałach ,Patryk  Kasperek

Welon do przeniesienia Najśw. Sakr. z ciemnicy Krzysztof Wałach

Przyniesienie zasłoniętego Krzyża Donat Fliegel

Świece przy Krzyżu Anna Wałach, Paulina Klimek  

Kadzidło i łódka przed przejściem do Bożego Grobu   Patryk Kasperek , Karol Klimek    

 

WIELKA SOBOTA

Komentator Marek Matuszek  

Paschał / w procesji na zewnątrz Kościoła/ Donat Fliegel  

Taca z ziarnami Krzysztof Wałach

Rylec Paulina Klimek  

Kadzidło i łódka Karol Klimek, Patryk Kasperek   

Czytanie I / z ks. Rodzaju1.1/nr.1   Milena Komander/Paulina Klimek  

Czytanie II /z ks. Wyjścia / nr.3     Marek Matuszek  

Czytanie III / z ks. Izajasza/ nr.5    Milena  Komander /Paulina Klimek

Dzwonki /dzwonić w czasie „ Chwała na wysokości Bogu”/ Krzysiu Wałach , Patryk Kasperek   

Zapalenie świec na ołtarzu od paschału  Donat Fliegel  

Czytanie IV /z listu do Rzymian/ nr 8  Marek Matuszek

Mikrofon do poświęcenia wody chrzcielnej Ania  Wałach

Przyniesienie paschału do chrzcielnicy Donat Fliegel  

Trzymanie tekstu modlitwy na poświecenie wody Bianka Kansy

Kropidło/po odnowieniu przyrzeczeń/ Donat Fliegel

Służenie z ampułkami Wanessa Kucharczyk, Marcel Grabias    

zbieranie ofiary /koszyki/ Bianka Kansy, Anna Wałach

 

REZUREKCJA  

procesja rezurekcyjna dzwonki Patryk Kasperek , Krzysztof Wałach

 

 

 

 

 

 

LUBIESZÓW/ ministranci i ministrantki

CZUWANIE W CIEMNICY I ADORACJA PRZY BOZYM GROBIE

WIELKI CZWARTEK

 

18.00 – 19.00   Tobiasz  Lewald ,Wiktoria Lewald

19.00  – 20.00   Bartek Grabarski ,Michał Pyszczek ,

 

WIELKI PIĄTEK

 

12.30-13.00 Bianka Kansy Ania Wałach

13.00-14.00   Kamilia Gawlik , Karolina Gawlik , Wiktoria Szymiczek

14.00-15.00  Karol Klimek, Patryk Kasperek ,

15.00-16.00  Oliwia Drab-Gach , Wiktoria Grabias

================

18.00- 19.00…Oliwia  Drab-Gach , Michał Gaszi

19.00  – 20.00  … Dominik Kanzner , Marcel Grabias

20.00 – 21.00…   Dawid Herich, Donat Fliegel

 

WIELKA SOBOTA

15.00 – 16.00   Tobiasz  Lewald ,Wiktoria Lewald

16.00  – 17.00   Bartek Grabarski ,Michał Pyszczek

17.00 – 18.00  Paulina Klimek , Krzysztof Wałach ,

18.00 – 19.00 Bianka Kansy Ania Wałach

19.00-20.00  Wanessa Kucharczyk , Miłosz Jastrzębski

20.00-21.00  Dominik Kanzner, Marcel Grabias

21.00-22.0   Michał Pyszczek, Bartek Grabarski,